Hizmetlerimiz

Mühendislik Hizmetleri

Firmamız bünyesinde çalışan mühendisler tarafından proje okuma, keşif hazırlama, sistem çözümü ve uygulama esnasındaki aksaklıklar ile ilgili teknik bilgi verilmektedir.

Kamu kuruluşlarına verilen malzemeler için idarelerin talebi doğrultusunda teknis servisimiz hizmet vermektedir.

Mekanik Tesisat firmalarına verilen kontrol vanası grubumuz için teknik servis hizmetimiz bulunmaktadır. İstenilen vana verilmeden önce tarafımızdan hidrolik hesapları yapılarak projeye uygunluğu kontrol edildikten sonra satışı yapılır.

Müteahhitlik Hizmetleri

KANALİZASYON
İNŞAATI
Şebeke, Toplayıcılar, Kollektör, Deşarj ve Geçici Deşarj Hatları, Kanalizasyon (Pissu) Terfi İstasyonları, Terfi Hatları vs ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerinin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Tarfer Makina, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

İÇME SUYU
İNŞAATI
Şebeke, Depo, İsale Hatları, İçmesuyu Pompa İstasyonları, Terfi Hatları, Kaptajlar, Derin Kuyular, Gölet veya Barajdan Su Alma Yapıları vs. ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Tarfer Makina, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

YAĞMUR SUYU
İNŞAATI
Tarfer Makina olarak atıksu kanalı ve yağmur suyu kanalı projesi ile ilgili tüm inşaat ve yapısal işlerinin mühendislik, alım, yapım ve montaj işlerini başarıyla sürdürmekteyiz.
AA
images
yagmur_suyu_kanal_insaati