Müteahhitlik Hizmetleri

KANALİZASYON
İNŞAATI
Şebeke, Toplayıcılar, Kollektör, Deşarj ve Geçici Deşarj Hatları, Kanalizasyon (Pissu) Terfi İstasyonları, Terfi Hatları vs ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerinin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Tarfer Makina, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

İÇME SUYU
İNŞAATI
Şebeke, Depo, İsale Hatları, İçmesuyu Pompa İstasyonları, Terfi Hatları, Kaptajlar, Derin Kuyular, Gölet veya Barajdan Su Alma Yapıları vs. ile yapılan çalışmalara ait metraj ve maliyetlerin çıkarılması işlerini kapsamaktadır.

Tarfer Makina, sahip olduğu tecrübe, teknik personel ve ekipmanlar ile her ölçekte İçmesuyu projesini ulusal veya uluslararası ölçekte yapacak kapasiteye sahiptir.

YAĞMUR SUYU
İNŞAATI
Tarfer Makina olarak atıksu kanalı ve yağmur suyu kanalı projesi ile ilgili tüm inşaat ve yapısal işlerinin mühendislik, alım, yapım ve montaj işlerini başarıyla sürdürmekteyiz.
AA
images
yagmur_suyu_kanal_insaati